DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRƯỜNG MN HOA PHƯỢNG

NĂM HỌC 2017-2018

         

TT

Họ và tên

Chức vụ
được giao

Năm sinh

Thường
trú

TĐCM

Đảng
viên

Năm vào
ngành

 

1

Nguyễn Thị Thu Hiền

HT - BT

14/9/1971

Thắng Lợi

ĐHSPMN

x

2000

 

2

Lê Thị Vân

PHT

13/11/1963

Vinh
Quang

ĐHSPMN

x

1983

 

3

Nguyễn Thị Ngọc Hảo

PHT-CTCĐ

03/08/1980

Đoàn
Kết

ĐHSPMN

x

2001

 

4

Lê Thị Thanh

TTCM.1
GV lớp A1

20/6/1967

Khóm 9

ĐHSPMN

x

1987

 

5

Trần Thị Việt Hà

GV lớp A1

02/12/1980

Hữu
Nghị

ĐHSPMN

x

2013

 

6

Trần Thị Thanh Tâm

TPCM.1 GV lớp A2

13/6/1972

Thành
công

ĐHSPMN

x

1994

 

7

Nguyễn T Như Quỳnh

GV lớp A2

14/3/1983

Đoàn
Kết

ĐHSPMN

x

2006

 

8

Nguyễn Thị Lệ

GV lớp A3

22/4/1982

Vĩnh Tú

ĐHSPMN

x

2004

 

9

Trần Thị Ái Luyến

GV lớp A3

06/12/1987

Bến Quan

ĐHSPMN

 

2005

 

10

Nguyễn T Lan Hương

GV lớp A4

17/6/1988

Hải Hòa

ĐHSPMN

x

2009

 

11

Nguyễn Thị Sự

GV lớp A4

20/7/1972

Hữu Nghị

ĐHSPMN

x

1994

 

TT

Họ và tên

Chức vụ
được giao

Năm sinh

Thường
trú

TĐCM

Đảng
viên

Năm vào
ngành

 

12

Lê Thị Bích Thuỷ

GV PÂN

07/08/1979

Vinh Quang

ĐHSP
nhạc

x

2003

 

13

Tạ Thị Diễm Hằng

GV lớp B1

27/7/1985

Phú Thị

ĐHSPMN

x

2009

 

14

Tạ Thị Hương

GV lớp B2

19/6/1970

Hữu Nghị

ĐHSPMN

x

1990

 

15

Nguyễn Thị Khuyên

GV lớp C2

06/08/1985

Thắng Lợi

ĐHSPMN

x

2008

 

16

Trương Thị Thế Vinh

GV lớp B3

28/8/1981

Thành công

ĐHSPMN

x

2003

 

17

Nguyễn Thị Yên

GV lớp B3

15/12/1971

Khóm 4

ĐHSPMN

x

1994

 

18

Lê Thị Lan Anh

GV lớp B4

04/08/1981

Khóm 6

ĐHSPMN

x

2005

 

19

Lê Thị Hải Yến

GV lớp B4

20/10/1969

Thống Nhất

ĐHSPMN

x

1994

 

20

Đoàn Thị Oanh

GV lớp C1

08/08/1972

Nam Phú

CĐSP
MN

x

1994

 

21

Trần Thị Thuỷ

TPCM.2 GV lớp C1

08/01/1974

Hữu Nghị

ĐHSPMN

x

2001

 

22

Nguyễn Thị Thu Nghị

GV lớp C2

07/03/1968

Phú Thị

CĐSP
MN

x

1986

 

23

Nguyễn Hoài Thương

GV lớp C2

08/10/1994

Vĩnh Tú

CĐSP
MN

 

2015

 

TT

Họ và tên

Chức vụ
được giao

Năm sinh

Thường
trú

TĐCM

Đảng
viên

Năm vào
ngành

 

24

Nguyễn Thị Tố Uyên

TTCM.2 GV lớp C3

28/1/1972

Thành công

ĐHSPMN

x

1994

 

25

Nguyễn Thị Quý

GV lớp C3

20/10/1987

Khóm 8

ĐHSPMN

 

2007

 

26

Nguyễn Thị Hồng Quý

GV lớp C3

05/01/1993

Chợ huyện

ĐHSPMN

 

2018

 

27

Nguyễn Thị Loan

GV lớp B2

08/03/1987

Phú Thị

ĐHSPMN

 

2004

 

28

Nguyễn Thị Huế
(Nghỉ sinh)

GV lớp B2

20/12/1992

Vĩnh Thủy

ĐHSPMN

 

2015

 

29

Võ Thị Kiều Giang

NV KT-VP

28/4/1980

Lao Động

ĐH kế
toán

x

2002

 

30

Nguyễn Thị Hồng Lãnh

NV y tế, thủ quỹ

22/7/1988

Sa
Trung

TC
ĐD

x

2010

 

31

Nguyễn Thị Nhung

NV

15/09/1965

Phú Thị

SC
nấu ăn

 

2001

 

32

Lê Thị Hoài Thanh

NV

01/03/1980

Phú Thị

TC nấu ăn

x

2011

 

33

Hồ Thị Sự

NV

31/8/1970

Vĩnh Long

TC nấu ăn

 

2012

 

34

Cao Thị Mai

NV

01/03/1971

Thắng Lợi

TC nấu ăn

 

2010

 

35

Lê Thị Quyên

NV

21/8/1982

Nam Phú

SC nấu ăn

 

2016

 

 

Tổng cộng: 35 người

 

 

 

 

25

 

 
         
   

Hồ Xá, ngày 18 tháng 01 năm 2018

 
   

HIỆU TRƯỞNG

 

NGƯỜI LẬP

       
         
         
 

Lê Thị Vân

 

Nguyễn Thị Thu Hiền